anticache

Stipendium für Sommerkurs in Schweden 2018

Stipendium für einen der beliebten Sommerkurse in Schweden 2018: Bewerbe dich bis zum 31. März!


Svenska institutet (SI) erbjuder svenskstuderande i utlandet möjligheten att genom stipendieplatser delta i sommarkurser i svenska i Sverige, sammanlagt 160 platser i år. De som kan söka stipendium är studerande i svenska vid universitet som ingår i SI:s förteckning. Kursinformation och ansökningsblanketter kommer inom kort att finnas på respektive skolas webbplats, dit vi också länkar från SI:s hemsida.

https://svenskaspraket.si.se/for-studenter/sommarkurser-i-svenska/